Γεωτρήσεις, βρες όλους τους επαγγελματίες, Γεωτρήσεις σε περιορισμένους χώρους ή μεγάλου βάθους, Γεωτρήσεις αποστράγγισης υδάτων, Δειγματοληπτικές γεωτρήσεις, Καθαρισμοί και αποκατάσταση παλαιότερων γεωτρήσεων, Δοκιμαστικές αντλήσεις, Γεωτρήσεις γεωθερμίας