Κέντρα Αποκατάστασης, βρες όλους ρους επαγγελματίες, Ιατρική παρακολούθηση και φυσιατρική αξιολόγηση, Φυσιοθεραπευτική παρέμβαση, Κινησιοθεραπεία, Ψυχολογική υποστήριξη, Λογοθεραπεία, Εργασιοθεραπεία - ομάδες δημιουργικής απασχόλησης, Βοήθεια στο σπίτι, κινητή Ιατρική Μονάδα, Κοινωνικό φαρμακείο